Deefun - 迪幻

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 662|回复: 6

[体会] K.C. 怎么练出来的,太厉害了

[复制链接]
发表于 2017-6-24 09:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
K.C. 怎么练出来的,太厉害了

还有她那些神器真的有吗
发表于 2017-6-24 12:11:15 | 显示全部楼层
打戏假的不能再假,难道你没看出来吗?不用说神器肯定是假的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-28 20:31:55 | 显示全部楼层
都是特技啦。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-13 19:25:31 | 显示全部楼层
哦!原来是这样的,长知识了,谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-25 12:24:04 | 显示全部楼层
鞭牛士Bianews宣布关站全面转向移动端 9月9日关闭PC版2018年06月25日2018/6/25 12:25:23
http://pp.163.com/nbbsmv/folder/?bbs0B3r
http://pp.163.com/aizfbbsc/grouplist/
http://pp.163.com/gyybbsonjy/?cO
http://photo.163.com/shiwo7997531/home/?5q4W
http://photo.163.com/g18942422yuehu/home/?30892
http://btbbsqkd.pp.163.com/honor/
http://pp.163.com/vzbbsf/?J
http://xihbbsybwdc.pp.163.com/medal/?2J4g
http://photo.163.com/funai1801/home/?eTjTNy
http://pp.163.com/ibbsqwt/?yJCAw
http://photo.163.com/jiapo91191/home/?3518
http://photo.163.com/yaogaiqie/home/?20180527
http://photo.163.com/weijixie779393/home/?20180527
http://pp.163.com/ioubbsrmfw/?6B0R
http://pp.163.com/wcbbsqzlu/?2018-05-28
http://pp.163.com/zjerbbsdsy/?IuQ
http://photo.163.com/zongna8019/home/?yHDDnHo
http://photo.163.com/hedaoyugu/home/?9684
http://pp.163.com/mbbssz/about/?3J9l
http://pp.163.com/tyrxbbsdt/medal/?3n
http://pp.163.com/ossabbsgbt/?6M5y7K
http://photo.163.com/ky73022575yo/home/?Zqd
http://pp.163.com/hmzcfbbsfehd/?20180530
http://pp.163.com/mhpbbslxd/?WMS
http://pp.163.com/hslhbbsc/subject/?0
http://photo.163.com/shimengrengtang/home/?990
http://photo.163.com/fz94952810pingd/home
http://pp.163.com/baobbsteng/honor/?pFs
http://photo.163.com/haoyou43882/home/?8f9j8g7X
http://pp.163.com/zaibbsbian/follow/
http://photo.163.com/g59707435qiangzh/home/?bbs4V0g
http://pp.163.com/tobbsehvta/?20180529
http://photo.163.com/mouyue3602720/home/?10
http://pp.163.com/tangbbsluo/?792
http://pp.163.com/jbbsgbeni/?20180527
http://hvxbbsgm.pp.163.com/?3k6k8W2t
http://pp.163.com/dongbbslu/?0l1k
http://pp.163.com/qabbswecz/?bbs8r4i
http://pp.163.com/sqbbsxbscn/?1M
http://photo.163.com/msp8561323lunlei/home/?4335367
http://photo.163.com/jiyou131313553/home/?7v1j4X6g
http://pp.163.com/wpyvbbsp/subject/
http://pp.163.com/kjfbbsrutse/subject/?20180528
http://photo.163.com/bl83004210wei/home
http://pp.163.com/ribbsc/?0w3K0U
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-1 04:14:32 | 显示全部楼层
詹姆斯·亨特:从花花公子到F1世界冠军(组图)2018年09月01日2018/9/1 4:16:37
http://www.bilibili.com/video/av29773407/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30198946/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30273492/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30274694/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370041/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30377523/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29490176/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30098212/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av28932601/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29768343/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30286065/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30199413/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29775953/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370346/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30275101/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30097148/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30371425/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29768449/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30205560/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30273544/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30205312/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370157/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30371951/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29529816/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29515478/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30371160/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27051516/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30286111/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30377075/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30110679/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29769113/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30273778/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30371294/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29490077/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30273778/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30376749/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30369947/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370243/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30377458/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370875/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29511350/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29528970/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29490030/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30186706/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30098329/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30198438/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30097875/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av28932775/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30369648/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29931797/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29771508/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30097382/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30376677/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30371475/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30097986/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370757/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30377021/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370748/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30097630/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30371779/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370173/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29776387/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29773467/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370254/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30198864/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30371162/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30286751/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29514324/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29768585/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30377387/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29772746/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29773665/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30206142/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29768560/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370887/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30109352/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30097618/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av28928165/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370738/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30198203/index_000000.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-11 08:13:58 | 显示全部楼层
06:30 高速路开堵 10:00 41.9万人扫墓 提前1小时 出京迎高峰(组图)2018年09月11日2018/9/11 8:16:22
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6467220.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9663092.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6693343.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7990862.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5496988.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6218378.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2873669.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3994729.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7373933.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6206557.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6956183.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9309852.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2121058.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5717743.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9254620.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1654824.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3173677.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7346283.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8686608.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1892775.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9435282.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2715413.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7163760.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8181570.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6017491.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5801019.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6588586.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_4308522.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2810550.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1787045.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3480637.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9075558.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_0072949.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9161543.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5932536.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1939215.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9391976.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8817653.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7241479.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2561598.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3574039.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8451816.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6304868.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_0204561.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1244386.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3028512.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6255966.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8102008.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_0568724.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_4121354.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3592467.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7616081.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9582601.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5699444.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1358762.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5247548.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3441808.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2077877.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3326571.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7800653.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5871592.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1018289.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8732780.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7294663.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7631348.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7020595.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2299468.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1847314.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7996933.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7903826.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8861530.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9811756.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_4263965.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_0268044.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7162111.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9789877.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8586749.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2974260.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6430656.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2711961.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注迪幻微信公众号

小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|迪幻网

GMT+8, 2018-10-20 16:36 , Processed in 0.136811 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表