Deefun - 迪幻

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 992|回复: 5

[求助] 求大神赶快出第三季续集翻译

[复制链接]
发表于 2017-8-27 15:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方的第三季已经更新到第九集了可是目前只能下载到第五集哪位大神快点出翻译
S1{T74XO9$2`Y6QC{}FZ]H5.png
发表于 2018-6-24 16:51:15 | 显示全部楼层
男子发现初恋已为人妻 悲伤过度驾车撞上高架桥2018年06月24日2018\6\24 星期日 16:51:27
http://t.cn/RrhSUcc?2018-05-29
http://t.cn/Rr7qXEI?GU
http://t.cn/Rr7Pwfg?1
https://tinyurl.com/y8h5e5cm?30362
http://t.cn/RrvQATK?13921
https://tinyurl.com/ycyudybf?187725
http://t.cn/RrPqB2O?4081
https://tinyurl.com/yam9pd5v?067863
https://tinyurl.com/yc96usp5?bbs4S2z
http://t.cn/RrPvx2D?g
http://t.cn/RrvVZQe?7200
http://t.cn/RrzC8ic?9586387
https://tinyurl.com/ybf6unbj?2018-05-28
http://t.cn/RrhlcAh?7b3h9n
https://tinyurl.com/ybdp7uxt?9206
http://t.cn/RrzJ1OP?bbs2t0i
http://t.cn/Rr7IWHP?Mwbdgq
https://tinyurl.com/y7golvyf?RQwjbd
http://t.cn/RrzoEsH?8916219
https://tinyurl.com/ybu7q2zl?35
https://tinyurl.com/yaf2cjxp?27
http://t.cn/Rrv9YWz?4C3S3k3U
http://t.cn/RrhFird?SlVk
https://tinyurl.com/yb78ytn4?1126
https://tinyurl.com/yca3chdg?PNvB
http://t.cn/RrzxyXo?bbs2M6M
http://t.cn/RrzCxw2?KCqZiRP
http://t.cn/RrhHa8D?2018-05-28
http://t.cn/RrzUIAI?bHnX
http://t.cn/RrPoRfb?2018-05-29
http://t.cn/Rr7a6sA?61185
https://tinyurl.com/yba8vqja?1042618
http://t.cn/Rr7XgKF?bbs3N1E
https://tinyurl.com/ydfctjz9?GX
http://t.cn/Rrz53aZ?0700542
http://t.cn/RrhOiA1?66
https://tinyurl.com/ydxtd2ce?20180528
http://t.cn/RrvmeQk?20180528
http://t.cn/Rr7P5dQ?57760
http://t.cn/RrhzZ5u?0874
https://tinyurl.com/ycyn8b2q?7I
https://tinyurl.com/y6u4slga?2018-05-28
https://tinyurl.com/ycfln6w6?443
https://tinyurl.com/y9cnm25a?jdeZHU
http://t.cn/RrPxO2a?4
http://t.cn/RrvqVqD?LCv
https://tinyurl.com/ycl6pu8d?20180530
http://t.cn/Rrz4IkA?0k
https://tinyurl.com/ydh6zltb?E
https://tinyurl.com/yc8dck99
http://t.cn/RrvHrEG?ke
http://t.cn/RrvV3Fo?2
http://t.cn/Rr7JlYf?22
https://tinyurl.com/y9jyg48q?615310
https://tinyurl.com/yd8bb94r?bbs9H3w
http://t.cn/RrPDYfg?2018-05-29
https://tinyurl.com/ya7bggtq?uiu
http://t.cn/RrhaENx
https://tinyurl.com/ybyfnvzg?9910213
http://t.cn/RrzG6IL?1292
http://t.cn/Rrz5xYb?2142
http://t.cn/RrvLu59?2018-05-28
http://t.cn/Rr7iehY?5052
http://t.cn/RrzCsxU?OwF
https://tinyurl.com/ybjvg9p4?SYWv
https://tinyurl.com/ybe38k5m?20180527
https://tinyurl.com/y7awvkmp
https://tinyurl.com/ydgn3tr4?0f1y
https://tinyurl.com/y7tqm9yl?6c8A
http://t.cn/RrvZP7D?dOpsQRa
https://tinyurl.com/yd7xhn7g?91
https://tinyurl.com/y93yeceu
https://tinyurl.com/y8rvkdfy?vnJkzB
https://tinyurl.com/yb3c2bsg?2018-05-30
https://tinyurl.com/y7canrfl?2
http://t.cn/Rr7VX1d?86
https://tinyurl.com/yam6f6tr?JQa
http://t.cn/Rr7av42?2018-05-28
http://t.cn/RrPKnGl?20180529
https://tinyurl.com/y7q9bonf?1
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-7 15:22:51 | 显示全部楼层
江苏警方称20余车相撞2死5伤(组图)2018年09月07日2018/9/7 15:25:15
https://www.bilibili.com/video/av31058876/index_200660.html
https://www.bilibili.com/video/av31058818/index_242502.html
https://www.bilibili.com/video/av30186701/index_946722.html
https://www.bilibili.com/video/av30187185/index_857229.html
https://www.bilibili.com/video/av31057409/index_365203.html
https://www.bilibili.com/video/av31059478/index_082116.html
https://www.bilibili.com/video/av29773949/index_174920.html
https://www.bilibili.com/video/av31058678/index_211549.html
https://www.bilibili.com/video/av31057473/index_803893.html
https://www.bilibili.com/video/av30273860/index_845391.html
https://www.bilibili.com/video/av31057502/index_781575.html
https://www.bilibili.com/video/av29772732/index_246429.html
https://www.bilibili.com/video/av30273608/index_906027.html
https://www.bilibili.com/video/av31058882/index_888376.html
https://www.bilibili.com/video/av31059287/index_574977.html
https://www.bilibili.com/video/av31059850/index_266170.html
https://www.bilibili.com/video/av29773542/index_263886.html
https://www.bilibili.com/video/av31057511/index_912782.html
https://www.bilibili.com/video/av31057645/index_234699.html
https://www.bilibili.com/video/av31059109/index_575535.html
https://www.bilibili.com/video/av31057646/index_239318.html
https://www.bilibili.com/video/av30370672/index_673996.html
https://www.bilibili.com/video/av31057593/index_436929.html
https://www.bilibili.com/video/av30285840/index_150241.html
https://www.bilibili.com/video/av29772343/index_221691.html
https://www.bilibili.com/video/av31059288/index_620798.html
https://www.bilibili.com/video/av30274500/index_026742.html
https://www.bilibili.com/video/av31059266/index_994141.html
https://www.bilibili.com/video/av31058980/index_274667.html
https://www.bilibili.com/video/av31059246/index_186001.html
https://www.bilibili.com/video/av31059215/index_617048.html
https://www.bilibili.com/video/av31059345/index_322991.html
https://www.bilibili.com/video/av30096915/index_384335.html
https://www.bilibili.com/video/av30110760/index_006427.html
https://www.bilibili.com/video/av30377228/index_178928.html
https://www.bilibili.com/video/av30285808/index_637007.html
https://www.bilibili.com/video/av30377182/index_013303.html
https://www.bilibili.com/video/av30110004/index_410318.html
https://www.bilibili.com/video/av31058883/index_396609.html
https://www.bilibili.com/video/av31059098/index_886379.html
https://www.bilibili.com/video/av31057624/index_836872.html
https://www.bilibili.com/video/av31060077/index_959504.html
https://www.bilibili.com/video/av31060079/index_962535.html
https://www.bilibili.com/video/av30097268/index_604499.html
https://www.bilibili.com/video/av31057615/index_352482.html
https://www.bilibili.com/video/av31059018/index_314630.html
https://www.bilibili.com/video/av31059048/index_464652.html
https://www.bilibili.com/video/av31060080/index_093798.html
https://www.bilibili.com/video/av31057501/index_028133.html
https://www.bilibili.com/video/av31058670/index_910041.html
https://www.bilibili.com/video/av31057573/index_581550.html
https://www.bilibili.com/video/av29490212/index_043861.html
https://www.bilibili.com/video/av30369831/index_155718.html
https://www.bilibili.com/video/av30109406/index_570586.html
https://www.bilibili.com/video/av31059849/index_138674.html
https://www.bilibili.com/video/av30205392/index_018332.html
https://www.bilibili.com/video/av30187944/index_288237.html
https://www.bilibili.com/video/av31059787/index_311352.html
https://www.bilibili.com/video/av30098205/index_257233.html
https://www.bilibili.com/video/av31057468/index_903437.html
https://www.bilibili.com/video/av27049822/index_533799.html
https://www.bilibili.com/video/av31057516/index_976896.html
https://www.bilibili.com/video/av30206396/index_839626.html
https://www.bilibili.com/video/av31060082/index_435530.html
https://www.bilibili.com/video/av30096944/index_190481.html
https://www.bilibili.com/video/av31058929/index_061699.html
https://www.bilibili.com/video/av31059018/index_728798.html
https://www.bilibili.com/video/av30198822/index_791923.html
https://www.bilibili.com/video/av29771723/index_423446.html
https://www.bilibili.com/video/av30369924/index_923753.html
https://www.bilibili.com/video/av31059470/index_562059.html
https://www.bilibili.com/video/av30109643/index_583480.html
https://www.bilibili.com/video/av31057460/index_581964.html
https://www.bilibili.com/video/av30187281/index_381250.html
https://www.bilibili.com/video/av30275513/index_404135.html
https://www.bilibili.com/video/av30371951/index_558332.html
https://www.bilibili.com/video/av31058801/index_945439.html
https://www.bilibili.com/video/av31059770/index_889395.html
https://www.bilibili.com/video/av31059103/index_109894.html
https://www.bilibili.com/video/av31058601/index_764341.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-8 15:29:09 | 显示全部楼层
美国遭遇大规模DDoS攻击 半个互联网都崩溃了! 2018年09月08日2018/9/8 15:31:24
http://www.bilibili.com/video/av27537573/index_282.html
http://www.bilibili.com/video/av31197556/index_2048.html
http://www.bilibili.com/video/av31057453/index_43329.html
http://www.bilibili.com/video/av27291842/index_0949506.html
http://www.bilibili.com/video/av31059371/index_67595710.html
http://www.bilibili.com/video/av31261336/index_217853.html
http://www.bilibili.com/video/av30371898/index_287.html
http://www.bilibili.com/video/av31253681/index_6615.html
http://www.bilibili.com/video/av27293694/index_32412.html
http://www.bilibili.com/video/av27537550/index_6625708.html
http://www.bilibili.com/video/av31059024/index_38147533.html
http://www.bilibili.com/video/av31197432/index_617661.html
http://www.bilibili.com/video/av31059760/index_670.html
http://www.bilibili.com/video/av31254461/index_9834.html
http://www.bilibili.com/video/av27064663/index_47840.html
http://www.bilibili.com/video/av30285370/index_4758588.html
http://www.bilibili.com/video/av31057509/index_13896971.html
http://www.bilibili.com/video/av31255024/index_890740.html
http://www.bilibili.com/video/av27061609/index_336.html
http://www.bilibili.com/video/av31253630/index_4366.html
http://www.bilibili.com/video/av27291820/index_20059.html
http://www.bilibili.com/video/av31199653/index_3370770.html
http://www.bilibili.com/video/av27530768/index_01396978.html
http://www.bilibili.com/video/av31254819/index_448364.html
http://www.bilibili.com/video/av31263252/index_590.html
http://www.bilibili.com/video/av31058969/index_6570.html
http://www.bilibili.com/video/av31254791/index_25705.html
http://www.bilibili.com/video/av30205861/index_2507017.html
http://www.bilibili.com/video/av27529916/index_44912255.html
http://www.bilibili.com/video/av31263276/index_068238.html
http://www.bilibili.com/video/av27293169/index_245.html
http://www.bilibili.com/video/av30096867/index_3510.html
http://www.bilibili.com/video/av27293483/index_05092.html
http://www.bilibili.com/video/av26484546/index_8632091.html
http://www.bilibili.com/video/av27529725/index_88156223.html
http://www.bilibili.com/video/av27061901/index_351241.html
http://www.bilibili.com/video/av31270023/index_892.html
http://www.bilibili.com/video/av27293187/index_5135.html
http://www.bilibili.com/video/av31057606/index_60019.html
http://www.bilibili.com/video/av27069987/index_5575852.html
http://www.bilibili.com/video/av31254639/index_74459022.html
http://www.bilibili.com/video/av27531092/index_289719.html
http://www.bilibili.com/video/av31191579/index_204.html
http://www.bilibili.com/video/av27057238/index_8448.html
http://www.bilibili.com/video/av27071134/index_92957.html
http://www.bilibili.com/video/av30186666/index_0588707.html
http://www.bilibili.com/video/av31262578/index_58159676.html
http://www.bilibili.com/video/av27520688/index_204709.html
http://www.bilibili.com/video/av31198594/index_908.html
http://www.bilibili.com/video/av27315283/index_3997.html
http://www.bilibili.com/video/av31191655/index_47198.html
http://www.bilibili.com/video/av26484894/index_1235408.html
http://www.bilibili.com/video/av30371815/index_44575661.html
http://www.bilibili.com/video/av31197350/index_777048.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-11 05:28:00 | 显示全部楼层
06:30 高速路开堵 10:00 41.9万人扫墓 提前1小时 出京迎高峰(组图)2018年09月11日2018/9/11 5:30:24
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7081642.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3744959.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8671311.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8946088.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_0074588.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2917128.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_4448237.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5461782.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1997352.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5595015.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3059490.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_0241917.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5499831.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8540699.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5370966.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2962923.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6797018.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6007453.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_4965371.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9141205.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3038334.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_0167231.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5507140.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9198952.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_4469513.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6818463.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5661829.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6277358.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9915266.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_4326707.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3118625.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5189371.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8042969.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8353448.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3066492.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_4682160.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3178020.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8336308.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1930323.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5862027.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7335334.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2625079.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7215204.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3048249.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8264058.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5381938.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8973852.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3737637.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8400523.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2361069.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6925676.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7798483.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_0216874.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7840022.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1050538.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8063109.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7536731.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_0490090.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5366036.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_7019562.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9054736.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9346650.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6935283.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3431449.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1773844.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8831652.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5326952.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5188881.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5168942.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8212347.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_3000045.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_5253801.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_2445315.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_4675414.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_8707996.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1653351.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_9043674.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_0745304.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_1493911.html
http://www.bilibili.com/video/av31254494/index_6348586.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-14 09:22:50 | 显示全部楼层
两特警多次假扮情侣执行任务 假戏真做在一起2018年09月14日2018/9/14 9:25:11
http://www.bilibili.com/video/av27537455/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31198091/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av27519900/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av27530502/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av27071166/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31196888/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31198527/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27301994/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av27529672/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av31254579/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av31190880/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31254073/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27062718/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27300856/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av27061787/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av27069719/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av31197763/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31255012/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31198184/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27070367/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av31261443/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av31059002/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av31262798/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31198531/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31198128/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31253890/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av31197825/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av31059465/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av31059093/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27293800/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27293041/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27537562/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av31254082/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av27314978/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av27069610/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31198438/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27300546/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27537269/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av30275461/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av30286122/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av27535571/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31263187/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31060051/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27071096/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av27533514/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av31261141/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av26484842/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27315003/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31198746/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av28888679/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av31261285/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av30285353/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av27071096/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av30370672/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31191576/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27070222/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av31261253/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av31263234/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av31058043/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31059412/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31191085/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27302247/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av31198462/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av27291976/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av31261437/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31198945/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27314777/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31199476/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av31270050/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av31199468/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av28888829/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29768349/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av27302451/index_000000.html
http://www.bilibili.com/video/av31254519/index_000.html
http://www.bilibili.com/video/av27069627/index_0000.html
http://www.bilibili.com/video/av27291699/index_00000.html
http://www.bilibili.com/video/av27070676/index_0000000.html
http://www.bilibili.com/video/av28888695/index_00000000.html
http://www.bilibili.com/video/av29776217/index_000000.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关注迪幻微信公众号

小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|迪幻网

GMT+8, 2018-9-23 09:03 , Processed in 0.096760 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表